ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุงเทพฯ

สำหรับครอบครัวไหนที่กำลังวางแผนไปเดินสายไหว้พระ ทำบุญ พิกัดแถวแม่น้ำเจ้าพระยา หรือแถวกรุงเทพมหานคร มองมาทางนี้เลยค่ะ “ไหว้พระ 9วัด รอบกรุงเทพฯ ปล่อยทุกข์-ปล่อยโสศก มีแต่ความโชคดี” ไม่ว่าจะนำรถไปเอง หรือล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็ชิลล์ดี งานนี้ บอกเลยว่าเป็นศิริมงคลสุดๆ พร้อมแล้วตามไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีวัดไหนบ้าง

1.วัดยานนาวา
เดิมชื่อวัดคอกกระบือในสมัยอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก วัดยานนาวา เป็นวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่ง ที่สำคัญทุกท่านที่ได้ไปจะตื่นตา ตื่นใจ ไปกับเรือสำเภาเจดีย์ขนาดใหญ่สะท้อนถึงความเป็นไทยมาก ซึ่งตั้งสง่าอยู่ภายในสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมาแวะเวียนที่นี้มิใช่น้อย

2.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (วัดสมอแครง)
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อจากนั้นกรมพระพิทักษ์เทเวศร์(ต้นสกุลกุญชรณอยุธยา) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2 ทรงบูรณะและอุปถัมภ์เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงฤทธิ์พระโอรสทรงอุปถัมภ์ต่อมา หลังจากนั้นเจ้านายผู้สืบสายสกุลกุญชรได้ให้ความอุปถัมภ์ จนกระทั่งปัจจุบันวัดนี้ รัชกาลที่4 ทรงรับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชร โดยนำชื่อวัดมาจากพระนามเดิมของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์ ผู้ทรงบูรณะ-ปฏิสังขรณ์ ลักษณะรูปแบบศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

3.วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอดมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารและเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุตสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.๑๘๒๐และผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ.๒๓๑๐(กองพุทธสถาน)

4.วัดคฤหบดี
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จุดเด่นของวัดนี้พระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบนิยมสมัยรัชกาลที่๓ มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ก่ออิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และเป็นวัดที่มี”พระแซกคำ”พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย ศิลปะเป็นแบบเชียงแสนตอนปลายประดิษฐานอยู่

5.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกเข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์เป็นวัดสมันกรุงศรีอยุธยา
เดิมชื่อวัดทองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า”วัดสุวรรณาราม”

6.วัดอมรินทรารามวรวิหาร
ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่1 กรมพระราชวังหลังได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอารามคือสร้างพระอุโบสถพระระเบียงวิหารกำแพงแก้วศาลารายหอระฆังหอไตรหอสวดมนต์ศาลาการเปรียญกุฏิเสนาสนะ และถนนในพระอาราม รัชกาลที่1ได้พระราชทานนามใหม่ว่า”วัดอมรินทราราม”ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีคู่กับวัดบางหว้าใหญ่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตารามในสมัยสงครามโลกครั้งที่2วัดถูกทิ้งระเบิดใส่แต่อุโบสถไม่ถูกทำลาย

7.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระไตรปิฏกจากนครศรีธรรมราชมาทำการสังคายนา ในสมัยรัชกาลที่1มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ได้ขุดพบระฆังโบราณที่วัดนี้เป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะมากรัชกาลที่1ทรงให้นำไปเก็บไว้ที่วัดพระแก้วและทรงสร้างระฆังพระราชทาน5ลูกมาเก็บไว้แทนจึงเรียกกันว่า”วัดระฆัง”ตั้งแต่นั้นมา

8.วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง)
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอก(เรียกตามชื่อตำบลที่ตั้ง)เล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีใหม่มายังกรุงธนบุรีพระองค์จึงเสด็จทางชลมารคล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึงหน้าวัดมะกอกเมื่อรุ่งแจ้งพอดีครานั้นจึงมีพระราชดำริว่านับเป็นมงคลมหาฤกษ์นักครั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งไปถวายสักการะพระเจดีย์(พระปรางค์องค์เก่า)

9.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
เมื่อครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดีเจ้ากรมพระสุรสวดีกลางมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้อุทิศบ้านเรือนและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีระกาพ.ศ.๒๓๖๘
แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า“วัดกัลยาณมิตร”พระองค์ทรงสร้างพระวิหารและพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อพระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต)หรือเรียกตามแบบจีนว่า“ซำปอฮุดกงหรือซำปอกง”เป็นปางมารวิชัยด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่าอย่างวัดพนัญเชิงและเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

อิ่มบุญ-อิ่มใจกันถ้วนหน้าเลยคะงานนี้ สายเที่ยว สายบุญ ห้ามพลาดเลยละค่ะ

Facebook Comments