แนะนำ 2 วิธีปลูกพริกไร้สารเคมี แต่ได้ผลผลิตดี

อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตตรกรที่ปลูกพริกมักพบอยู่บ่อยๆ คือการที่้ต้นพริกให้ผลผลิตน้อย และมีแมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำนวนมากทำให้มีต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มกับผลผลิตที่ได้ ทั้งยังทำให้สภาพของต้นโทรมเร็ว ดังนั้นเราจึงขอแนะนำ 2 วิธีง่ายๆ ปลูกพริกยังไงให้ดก มาแนะนำให้ได้ลองนำไปปรับใช้กันครับ

วิธีที่ 1 การโน้มกิ่งต้นพริก
ให้ใช้มือค่อยๆ โน้มกิ่งลงมาโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยึดใดๆ โดยการโน้มกิ่งนั้น เปรียบเสมือนการจัดแต่งทรงพุ่มพริก(เหมือนในไม้ผล) ทำให้ต้นได้รับแสงแดดที่ทั่วถึงทำให้พริกมีการแตกกิ่งเพิ่มขึ้น ร่วมทั้งยังทำให้พุ่มพริกขยายใหญ่ขึ้น จึงทำให้พริกออกดอกดกกว่าต้นที่ไม่มีการโน้มกิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกพริกด้วยวิธีนี้ ทำให้ช่วยลดการระบาดของโรคและแมลง เพราะทรงพุ่มโปร่งและแสงแดดส่องทั่วถึงภายในทรงพุ่มพริก ทำให้การสะสมโรคและแมลงลดลง วิธีนี้ทำให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูก ต้นทุนการผลิตในแต่ละครั้งก็ลดลง ทำให้นอกจากจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีแล้ว ยังได้ผลกำไรคุ้มค่าอีกด้วย วิธีที่ 2 การเด็ดใบแก่ของพริก
กระตุ้นให้พริกที่ติดดอกออกผลเร็วขึ้น ด้วยวิธีการเด็ดใบแก่ของพริกบริเวณโคนกิ่งออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของใบทั้งหมด แล้วให้น้ำตามปกติ (งดให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอื่นๆ)พริกก็จะติดดอกออกผลดกขึ้น โดยวิธีนี้เป็นเทคนิคช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดกและติดผลน้อยออกดอกและให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ฮอร์โมนพืชเป็นตัวกระตุ้นแต่อย่างใด

Facebook Comments