วิธีปลูก และดูแล แก้วมังกรสีเหลือง ให้ได้ผลดก

แก้วมังกรสีเหลือง เป็นผลแก้วมังกรที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นแก้วมังกรที่อร่อยที่สุด โดยแก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล ผลจะมีรสชาติหวานมากกว่าแก้วมังกรพันธุ์อื่นๆ เนื้อจะมีลักษณะเป็นวุ้น รสชาติอร่อย ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักมากในประเทศไทย ทำให้แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล เป็นผลไม้ที่มีราคาแพงและหาทานได้ โพสต์นี้จึงจะขอแนะนำวิธีการปลูกแก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล ให้ได้ผล ว่าแต่ละขึ้นตอนนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

การขยายพันธุ์แก้วมังกร
วิธีการขยายพันธุ์แก้วมังกรจะมี 2 วิธี คือ การขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการเพาะเมล็ด และการขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการปักชำ วิธีที่เราจะนำเสนอในครั้งนี้คือวิธีขยายพันธุ์แบบปักชำ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการคัดเลือกท่อนพันธุ์ ควรจะเป็นท่อนพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไป หรือเป็นกิ่งแก่ที่มีลักษณะสีเป็นสีเขียวเข้ม
2. นำท่อนพันธุ์มาตัด โดยความยาวของท่อนพันธุ์จะอยู่ที่ 30 เซนติเมตร
3. ลักษณะของการแต่งท่อนพันธุ์ ในส่วนที่เป็นบริเวณโคนต้น ควรตัดให้มีลักษณะแหลม
4. เมื่อได้ท่อนพันธุ์แก้วมังกรที่ต้องการแล้ว ให้นำท่อนพันธุ์แก้วมังกรไปจุ่มฮอร์โมนเร่งราก ทิ้งไว้ซักพักหนึ่งก่อนที่จะนำไปเพาะชำในถุงทราย หรือกระบะปักชำรดน้ำพอชื้นๆ
5. ทำให้ต้องไปเพาะชำในถุงทราย เพราะว่าแก้วมังกรเป็นพืชจำพวกที่อยู่ในวงศ์ Cactaceae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับตะบองเพชร เพราะเหตุนี้เราจึงนำไปเพาะชำที่ใช้วัสดุที่มีทรายเป็นหลัก

6. การปักท่อนพันธุ์แก้วมังกรลงในถุงทรายหรือกระบะปักชำ ควรปักให้ลึก 2 นิ้ว โดยประมาณ
7. หลังจากนั้นทำการรดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากทรายยังมีความชื้นก็ไม่ต้องรดน้ำซ้ำ เพราะอาจทำให้ท่อนพันธุ์แก้วมังกรจะเน่าเสียได้
8. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือนก็สามารถนำท่อนพันธุ์แก้วมังกรไปลงแปลงปลูกได้

ขั้นตอนปลูกแก้วมังกรลงแปลงปลูก
1. เตรียมเสาหรือใช้ท่อใยหินกว้าง ประมาณ 4-6 นิ้ว สูง 1.5-2.0 เมตร เพื่อมาทำเป็นค้างให้ต้นแก้วมังกรนั้นเลื้อยขึ้นไปได้
2. นำต้นแก้วมังกรที่เราได้ทำการเพาะชำไว้ นำมาปลูก 3-4 ต้น รอบๆ บริเวณเสา ต้นแก้วมังกร จะมีลักษณะต้นเป็นสามเหลี่ยมแต่จะมีอยู่ด้านหนึ่งที่เป็นด้านแบน ให้จับด้านแบนของต้นเข้ากับเสา เพราะด้านแบนจะเป็นด้านที่ออกราก
3. นำเชือกปอแก้วมามัดให้ต้นแก้วมังกรที่เราปลูกนั้นติดกับเสา เพื่อทำให้เวลาต้นแก้วมังกรออกราก รากนั้นจะได้เกาะติดกับเสา
4. การดูแลหลังจากนั้นให้รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการรดน้ำจะรดเพียงให้ชุ่มเท่านั้น
5. เทคนิคทำให้ต้นแก้วมังกรเลื้อยขึ้นสู่ยอดเสาได้เร็วขึ้น คือ เมื่อต้นแก้วมังกรเริ่มแตกยอดอ่อน ให้เราทำการตัดยอดอ่อนของแก้วมังกรที่ไม่มีความจำเป็นหรือยอดที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อเป็นการลดการแย่งอาหารของยอดอ่อน และจะทำให้ตอนแก้วมังกรที่เราปลูกนั้นเลื้อยขึ้นไปสู่ยอดเสาได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

Facebook Comments