ทำความรู้จักกับ ผักบุ้งจีน อีกหนึ่งผักที่ปลูกแล้วสร้างรายได้ดี

ผักบุ้งจีน เป็นผักที่ปลูกและดูแลง่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรแถบหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นิยมปลูกผักบุ้งจีนส่งให้กับบริษัทส่งออก บางส่วนตัดส่งขายตลาด โดยทั่วไปผักบุ้งจีนที่ขายในท้องตลาดทั่วไป จะถอนขึ้นมาทั้งรากล้างทำความสะอาดแล้วส่งตลาดด้วยสภาพที่ติดราก แต่ผักบุ้งจีนที่ส่งออกไปต่างประเทศเขาจะใช้มีดตัดต้นให้ชิดดินเหลือไว้ประมาณ 4-5 ซม.ไม่ได้เอารากติดไปด้วย

ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ปลูกง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคแมลง รวมถึงสภาพอากาศก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ในหน้าฝนผักชนิดอื่นจะปลูกยากเสียหายแต่ผักบุ้งไม่เป็นเช่นนั้นเลย ยิ่งหน้าฝนผักจะยิ่งงาม เพียงแต่ว่าตอนที่หว่านผักใหม่ๆ ก็อาจจะขึงตาข่ายพรางแสงบังเม็ดฝนเอาไว้บ้าง ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เมื่อผักโตพอสมควรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ในท้องตลาดทั่วไป ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ปลูกแล้วมีตลาดเสมอ เพียงแต่ว่าราคาก็อาจจะขึ้นลงไปตามสภาพบางครั้งก็ต่ำกว่า 10 บาท/กก. แต่บางครั้งก็อาจจะมากกว่า 10 บาท ถ้าเป็นผักส่งท้องตลาดทั่วไป ระยะเวลาจากการหว่านเมล็ดจนถึงการถอน ใช้เวลารวมประมาณ 25 วัน ส่วนผักบุ้งส่งออกเขาจะไม่ให้ต้นใหญ่มาก ระยะเวลาที่จะต้องตัดนับจากวันที่หว่านเมล็ดก็ 18-22 วัน ถ้าเกินจากนี้ผักจะโตเกินไปอายุขนาดนี้ผักกำลังต้นอ่อนน่ารับประทาน ในหลายจังหวัดเดี๋ยวนี้ที่มีร้านสุกี้ ร้านหมูกระทะ ที่ต้องการผักบุ้งจีนอ่อน อายุประมาณนี้บางจังหวัดผักบุ้งจีนราคาแพงมาก เช่น แถบภาคอีสานปลูกส่งให้กับร้านอาหารได้ราคาเกินกว่า 10 บาท/กก. เป็นรายได้เสริมที่ดีมากทีเดียว

เทคโนโลยีการปลูกผักบุ้งจีน พันธุ์ผักบุ้งจีน : พันธุ์ยอดไผ่ 9 แข็งแรงเติบโตเร็วสามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน 20-25 วัน

ระยะปลูก: นิยมใช้หว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ 13-15 กก./ไร่

ไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้ 1-2 อาทิตย์แล้วย่อยดินให้ละเอียด หว่านปูนขาวในอัตรา 100-300 กก/ไร่ คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วยกแปลง
สูงประมาณ 30 ซม.กว้าง 120 ซม.

การปลูก: รดน้ำแปลงปลูกให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดผักบุ้งจีนหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลงแล้วคลุมแปลงด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำ โดยปกติจะหว่านตอนเย็น

การดูแลรักษา การให้น้ำ:ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะขังรดน้ำให้สม่ำเสมอวันละ 1-2 ครั้ง เว้นช่วงฝนตก อย่าให้แปลงปลูกผักบุ้งจีนขาดน้ำ เพราะจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ต้นแข็งกระด้างเหนียว ไม่น่ารับประทาน

การใส่ปุ๋ย:ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก/ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งหลังจากหว่านเมล็ด 7 วันและ 15 วัน

การเก็บเกี่ยว:หลังจากหว่านเมล็ดผักบุ้งจีนลงแปลง20-25วันให้ถอนต้นผักบุ้งออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและรากหลังจากนั้นล้างรากให้สะอาดเก็บใบและแขนงที่โคนต้นออก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ผักบุ้งจีน เป็นพืชที่นิยมบริโภคภายในครัวเรือนเป็นประจำแต่ปัจจุบันผักบุ้งจีนได้พัฒนาเป็นพืชส่งออกที่มีความสำคัญโดยส่งออกทั้งในรูปผักสดและเมล็ดพันธุ์ตลาดทีสำคัญได้แก่ฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์

Facebook Comments