กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ทรงประกาศพระนามพระราชโอรสพระองค์ที่ 2

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา ทรงประกาศพระนามพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ว่า เจ้าชายจิกมี ยุกเยน วังชุก หรือ ยัลซี ยุกเยน วังชุก

ในระหว่างที่มีพระราชพิธีทางศาสนาด้วยการสวดมนต์ Trelda Tsechu ณ Tashichho Dzong เมืองทิมพู เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบปีของปราชญ์ Rinpoche ผู้นำทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดและถือเป็นนักบุญอุปถัมภ์

อันจะเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยมี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กองทัพ และหน่วยงานต่างๆ ของภูฏานร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง

CelebOnline กษัตริย์ภูฏาน PhutanRoyalFamily WorldCeleb RoyalFamily พระราชโอรส Prince PhutanPrince Cr.Jetsun Pema

ภาพจาก Jetsun Pema

ภาพจาก Jetsun Pema

ภาพจาก Jetsun Pema

ภาพจาก Jetsun Pema

Facebook Comments