ผู้ประกันตนเฮ เริ่มโอนคืนเงินประกันสังคมเยียวยาโควิด 19

ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้หลายกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบ ซึ่งทางรัฐบาลได้เริ่มมีมาตรการเยียวยาโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ล่าสุดก็ถึงคิวของกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคม โดยจะมีเงินเข้าบัญชีเงินเดือน 500 – 600 บาท ซึ่งเป็นการคืนเงินที่ถูกหักประกันสังคมไว้ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากโควิด-19

มาดูรายละเอียดว่าของมาตรการอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง

มาตรการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มี 3 มาตรการ คือ ช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นการ “ลด-ขยาย-เพิ่ม”

– “ลด” คือ ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน โดยนายจ้างเหลืออัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– “ขยาย” คือ ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม- พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 / งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 / งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

– “เพิ่ม” คือ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้รับเงินว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่งจากรายละเอียดทั้งหมดนี้ก็นับว่ากลุ่มผู้มีประกันสังคมก็จะได้รับเงินเยียวยา และลดอัตราการส่งเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนไปได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่วนกรณีว่างงานสามารถยื่นเรื่องกับทางประกันสังคม เพื่อรับเงินงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ได้เลยนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก : tnnthailand.com

Facebook Comments