ข่าวดี รพ.เกษมราษฎร์ ตรวจโควิดฟรี สำหรับผู้ถือบัตร.

อย่างที่ทราบกันดีว่าค่าตรวจโควิด-19 ราคาในการตรวจค่อนข้างที่จะมีราคาแพง สำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำ แต่ถ้าเข้าข่ายตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดก็ไม่ต้อเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ล่าสุด ทางด้าน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ก็ได้ออกมาประกาศตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับ ผู้ถือบัตรประกันสังคม บัตรทอง บัตรข้าราชการ ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิดฟรี รู้ผลตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยได้โพสต์ทางเพจระบวุ่า…

คนไทยทุกคน (ผู้ถือบัตรประกันสังคม บัตรทอง บัตรข้าราชการ) มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เข้าเกณฑ์สงสัยป่วย COVID-19 ตรวจคัดกรอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น รู้ผลตรวจใน 24-48 ชั่วโมง ลงทะเบียนที่ ARI Clinic โทร.02-910-1600-45 ต่อ 1698 ตั้งเเต่เวลา 09.30-16.30 น.

มีเกณฑ์การตรวจฟรี ได้แก่

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

บวกกับมีอาการของ COVID-19 คือ มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย COVID-19

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ COVID-19 ทุกๆ คนควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งทั้งก่อนออก-หลังเข้าบ้านสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

Facebook Comments