คลังเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รายครัวเรือน

หลังทางรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง การออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนมาตรการเร่งด่วน 6 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ 3 ส่วนประกอบด้วย เยียวยาแรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ อีกส่วนไปใช้ดูแลระบบสาธารณสุข และสุดท้ายใช้ดูแลเกษตรกร ซึ่งกำลังพิจารณาให้จ่ายเงินสดช่วยเหลือเข้าบัญชีโดยตรงเลย แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน

นายอุตตม เผยอีกว่า จะช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ และการช่วยเหลือโดยดูผลกระทบภัยแล้งไปด้วย สำหรับวงเงินในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา โดยจะพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรอยู่ในเป้าหมายประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน

เกษตรกรเตรียมเฮกันได้เลย อีกไม่นานคงจะมีมาตรการออกมาให้ได้รู้กันว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่ แจกเกษตรกรทุกครัวเรือน คงอีกไม่นานเกินรอ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Facebook Comments