ประกาศ 10 จังหวัด ล็อคดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า ออก

วันที่ 8 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เพจ ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โพสต์ภาพประกาศจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยบอกถึง 10 จังหวัดที่มีการล็อคดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า ออก ภายในจังหวัด

โดย ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โพสต์ข้อความว่า รวม 10 จังหวัดล็อคดาวน์ ห้ามเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ CD19 ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัย

การขนส่งสินค้าจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมติดต่อเป็นกรณีไป กองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดรายชื่อจังหวัดที่ประกาศห้ามเข้า ออกในพื้นที่ 10 จังหวัด ดังนี้

1 เชียงราย วันที่ 9 ถึง 30 เมษายน 63 ระงับการใช้เส้นทาง ทล 109 1150 1202 1292 30 37 4024 4025

2 น่าน วันที่ 5 ถึง 30 เมษายน 63 ระงับการเข้าชั่วคราว ทล 101 1091 1148

3 ตาก วันที่ 2 ถึง 16 เมษายน 63 ปิดช่องทางผ่านแดนไทย เมียนมา ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

4 ตราด วันที่ 4 เมษายน 63 เป็นต้นไป

5 ภูเก็ต วันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 63

6 สงขลา วันที่ 6 ถึง 30 เมษายน 63

7 สตูล วันที่ 3 ถึง 30 เมษายน 63

8 ปัตตานี วันที่ 28 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

9 ยะลา วันที่ 29 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

10 นราธิวาส วันที่ 29 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก เพจ ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวดีๆที่มาจาก: dailyliveexpress

Facebook Comments