คนไทยเฮ ครม จัดเต็มจ่ายเงินช่วย 5000 จาก 3 ล้านคน เพิ่มเป็น 9 ล้านคน พร้อมขยายกลุ่มที่จะได้รับ

จากมาตรการช่วย สำหรับแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้วยการสนับสนุนเงิน 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.63 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบทบทวนมติครม เกี่ยวกับมาตรการดูแลและช่วยผลกระทบจากcovid-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทบทวนมติครม.เกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้ฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

เริ่มจากขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ฯ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ covid-19 จากเดิม 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน เพื่อให้สามารถชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

เพิ่มจาก 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน ผู้ลงทะเบียนมากกว่า 20 กว่าล้านคน ใครจะได้บ้างก็ต้องรอลุ้นกันดูอีกไม่กี่วันก็จะทยอยประกาศผลกันแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวที่มาจาก: siamtopic.com

Facebook Comments