จีนเผย ฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด 19 ได้ผลดีมาก ไฟเขียวผลิตล็อตใหญ่แล้ว

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ทีมข่าวสยามนิวส์ได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ xinhuathai ได้เผยแพร่เกี่ยวกับยารักษาโควิด 19 ระบุว่า จ้าหน้าที่ทางการจีนเปิดเผยว่าจีนดำเนินการทดลองทางคลินิกกับฟาวิพิราเวียร์ Favipiravir ยาต้านไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ที่แสดงประสิทธิผลทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 19 ในระดับดี

ภาพจาก xinhuathai

จางซินหมิน ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน CNCBD สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวว่ายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้งานทางคลินิกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2014 ไม่มีผลข้างเคียงชัดเจนในการทดลองทางคลินิก

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

มีผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวนมากกว่า 80 ราย ที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาลประชาชนแห่งที่ 3 ของเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ โดยมีผู้ป่วยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ 35 ราย และผู้ป่วยกลุ่มควบคุม control group อีก 45 ราย

การทดลองดังกล่าวพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ มีผลการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กลายเป็นลบในระยะเวลาอันสั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์

ภาพจาก xinhuathai

นอกจากนั้นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม randomized ในหลายสถาบัน นำโดยโรงพยาบาลจงหนานของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ก็บ่งชี้ว่าการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ สัมฤทธิ์ผลดีกว่ามากเช่นเดียวกัน

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

จางกล่าวว่ามีการแนะนำยาฟาวิพิราเวียร์แก่ทีมบุคลากรการแพทย์ และจะบรรจุยาตัวนี้เข้าแผนการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด 19 โดยเร็วที่สุด ด้านสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติ NMPA ได้อนุมัติการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในปริมาณมากแล้ว

ขณะเดียวกันจีนกำลังผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่บางส่วน อาทิ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ stem cell ตับเทียม และการขจัดสารพิษในเลือดหรือการฟอกเลือด เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง

จางกล่าวว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์แสดงประสิทธิผลโดยลดอาการอักเสบอย่างรุนแรงที่เกิดจากโรคโควิด-19 รวมถึงลดการบาดเจ็บในปอดและภาวะพังผืดสะสมในปอด pulmonary fibrosis ของผู้ป่วยอีกด้วย

จีนได้ริเริ่มโครงการทดลองทางคลินิกกับการรักษาโรคโควิด 19 ด้วยสเต็มเซลล์หลายโครงการ ซึ่งครอบคลุมยาสเต็มเซลล์ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการทดลองทางคลินิก และการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เนื้อเยื้อเกี่ยวพัน mesenchymal

มีการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและอาการหนักขั้นวิกฤตด้วยสเต็มเซลล์ จำนวน 64 ราย ซึ่งพบว่าช่วยบรรเทาอาการหายใจลำบากและช่วยให้ผู้ป่วยหายดีใน 8-10 วัน รวมถึงป้องกันภาวะพังผืดสะสมในปอดและพัฒนาการพยากรณ์โรคในระยะยาว

สมาคมชีววิทยาของเซลล์แห่งชาติจีน CSCB และสมาคมการแพทย์แห่งชาติจีน CMA ได้ร่วมกันออกแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานการทดลองทางคลินิกและการประยุกต์ใช้วิธีการรักษาโรคโควิด 19 ด้วยสเต็มเซลล์

จางเสริมว่าจีนพยายามใช้เทคโนโลยีตับเทียมและการขจัดสารพิษในเลือดมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการหนักขั้นวิกฤต ซึ่งพบว่าช่วยลดระดับการอักเสบในปอด ลดระยะเวลาใช้เครื่องช่วยหายใจเหลือเฉลี่ย 7.7 วัน และการเฝ้าระวังอาการวิกฤตให้สั้นลงด้วย

ข้อมูลจาก xinhuathai ขอบคุณข่าวดีๆจาก: siamnews

Facebook Comments