ธนาคารกรุงเทพ ยืนยันแล้ว

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ธนาคารกรุงเทพ ออกเอกสารชี้แจง กรณีมีพนักงานติด CD19 โดยระบุใจความว่า ขณะนี้พนักงานของธนาคาร 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำ ณ อาคารแสงทองธานี ชั้น 26 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติด

โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุติดจากบุคคลในครอบครัว เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวได้ขับรถไปส่งพี่ชาย ซึ่งมีไข้สูง และต่อมาแพทย์ยืนยันว่าพี่ชายติด CD 19 ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการไปสังสรรค์กับเพื่อนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ต่อมาพนักงานคนดังกล่าวก็ติดเช่นกัน ซึ่งพนักงานได้แจ้งหัวหน้างานและธนาคารทราบทันทีที่ได้รับผลตรวจยืนยัน โดยทางธนาคารได้ให้พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการรักษา พร้อมปิดพื้นที่สถานที่ทำงาน อาคารแสงทองธานี ชั้น 26 เพื่อทำความสะอาด รวมถึงตรวจสอบเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องและให้เข้าพบแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจวินิจฉัย และจะให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

โดยทางธนาคารออกเอกสาร 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป และอีกฉบับเผยแพร่ภายในองค์กร ดังนี้

ขอบคุณที่มาจาก ธนาคารกรุงเทพ ข้อมูลข่าว siamvariety

Facebook Comments