ไทยเตรียมเฝ้าระวัง

ถ้าพูดถึงตั๊กแตนทอด คงเป็นอาหารที่หลายๆคนชื่นชอบหาซื้อมารับประทานกันเป็นประจำ เดี๋ยวนี้ตั๊กแตนสดในประเทศไทยนั้นค่อนข้างราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 100-300 บาท แต่ในบางพื้นที่นั้นตั๊กแตนมีเยอะจนไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ กัดกินพืชผลทางการเกษตร จึงต้องหาวิธีกำจัด อย่างในประเทศแอฟริกาตะวันออก ได้พบปัญหาว่ามีตั๊กแตกมากกว่าพันล้านตัวเยอะสุดในรอบ 70 ปี เข้ากัดกินพืชผลทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและปัจจุบันยังขาดแคลนงบประมาณในการคลี่คลายปัญหานี้ วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 63 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงสถานการณ์ของตั๊กแตนในทวีปแอฟริกาตะวันออกและให้หน่วยงานภาครัฐของไทยเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน เตรียมความพร้อมในการตรวจสินค้าเกษตรที่ผ่านเข้า ออก และตรวจแมลงศัตรูพืช ณ ด่านกักกันพืช ในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันไข่หรือตัวอ่อนของตั๊กแตนที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

เป็นกำลังในให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาผ่านไปได้ด้วยดี

ขอบคุุณ TNN

ข้อมูลข่าวจาก: มุมข่าว

Facebook Comments