กาแฟไม่ใส่น้ำต าล มีประโยชน์อย่างมาก

กาแฟ หนึ่งในเครื่ อ งดื่ มยอดนิยม ที่คนหัน มาบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งดื่มจริงจังแก้ง่วงระหว่างวัน และจิบสวยๆ ถ่ายรูป เช็คอินในร้านเก๋ๆ

จนกลายเป็นวัฒนธร รมของวัยรุ่นสมัยนี้ไปซะแล้ว และถือเป็นโชคดีของ คอ กาแฟ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการดื่ม กาแฟดำ ไม่ใส่น้ำต าล

เชื่ อได้ว่ากาแฟคงเป็นเครื่องดื่มที่ใครหลายๆคนข า ดไม่ได้ต้องดื่มเป็นประจำทุกๆเช้า ทั้งกาแฟใส่น มหรือไม่ใส่น ม นอ กจากกาแฟจะช่วยให้ตื่นตัวหายจากอาการง่วงเนื่องจากคาเฟอีนแล้ว กาแฟยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย และในบร รดาการดื่มกาแฟที่หลากหลายแบบแล้ว การดื่มกาแฟแบบไม่ใส่น้ำต าล ไม่ใส่ครีมเที ยมและนมจะให้ประโยชน์อย่างมากที่สุด

1 ลดอาการแฮ งก์

สา ยปา ร์ตี้คงจะมีกันบ้างที่ดื่มหนักมากเกินไปหน่อยทำให้เช้ามามีอาการมึนหัว ให้ลองดื่มกาแฟดำร้อนแบบไม่ใส่น้ำต าลดู

2 กาแฟดำช่ว ยล ดพุ ง ลดหน้ าท้ อง

กาแฟขมๆ สามารถช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารได้ดี การดื่มกาแฟเพียงเล็กน้อยหลังรับประทานอาหาร จะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารและตับอ่อนทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ไขมันถู กผล าญได้ ดังนั้นกาแฟดำจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลด พุง น้ำหนั กตัว และต้ นขา

3 ลดความเสี ยงโ ร คหั วใจ

ผลจากงานวิจัยหลายสถาบันพบว่า การดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะช่วยลดอัต ราความเสี ยงในการเป็นโร คหัวใจ เนื่องจากในกาแฟนั้น มีวิต ามินบีรวมที่เรียกว่า นิโคติน ซึ่งจะช่วยเพิ่มไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันดี และไขมันชนิดนี้จะช่วยขับและลดการสะสมคอเล สเตอ รอ ลในเส้นโ ล หิ ตของเราได้ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะสามารถป้องกันการเกิดโ ร คหัวใจและหลอดโ ล หิ ตแข็งตัวได้

4 ช่วยชะลอวัย

การสะสมออ กซิเจนในร่างกายมากๆจะส่งผลให้แก่เร็ว การดื่มกาแฟดำบ่อยๆ จะทำให้ออ กไซด์แตกตัว ลดการสะสมของออ กซิเจนที่มีมากเกินไป พร้อมทำให้ผิวพร รณเต่งตึง กระชับ ป้องกันการเกิดริ้วรอยได้อย่างดี

5 ช่วยป้องกันโ ร คหอบ

โ ร คหอบเกิดจากการที่ประสาทสัมผัสสำรองถูกกระตุ้น จึงแสดงอาการหอบออ กมา แต่เมื่อดื่มกาแฟดำเป็นประจำ ฤทธิ์ของกาแฟดำจะเข้าไปช่วยระงับความตึงเครียดของประสาทสัมผัสสำรอง และไม่ทำให้เกิดอาการหอบ

6 เพิ่มการไหลเวียนของโ ล หิ ตในส ม อ ง

การดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโ ล หิ ตในส ม อ งและยังเพิ่มสมร รถภาพของส ม อ ง ได้มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยออ กมาว่า ความหอมของกาแฟจะช่วยกระตุ้นส ม อ งให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น เพราะกลิ่นกาแฟทำให้โ ล หิ ตไหลเวียนในส ม อ งเพิ่มขึ้น

7 ช่วยลดการเกิดโ ร คตั บ

มีการสำรวจแล้วพบว่า การดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะช่วยลดผลร้ายที่จะมีต่อตับและลดการเกิดโ ร คตับจากการดื่มแอ ลก อ ฮอล์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเห็นประโยชน์จากการดื่มกาแฟดำขนาดนี้แล้วสำหรับใครที่เป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วลองหัน มาดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำต าลกันดูเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลที่มาจาก: deelight888

Facebook Comments