โบสถ์วัดไทย อยู่ท่ามกลางไฟ ซิดนีย์ แต่ไม่โดนเผา

จากข่าวที่น่าสลดใจและรู้สึกเศร้าแทนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ ซิดนีย์ โดยหลายก็จะเห็นว่าไหม้หนักมากสัตว์ใหญ่น้อยล้มตายกันเกลื่อน แต่ต่อมามีการโพสต์เรื่องไม่น่าเชื่อ คือโบสถ์วัดไทย อยู่ท่ามกลางไฟ ที่ซิดนีย์ ไม่ถูกไฟไหม้หลายคนบอก มหัศจรรย์ขอเทพเทวารักษา บุญคุ้มครอง ตลอดไป

น่าอัศจรรย์

เหลือศาลาอย่างเดียวที่ไม่ไหม้

หลังโพส มีคนมามาย ment กันมาทั้งสาธุ และถากถาง..จึงขอเพิ่มข้อความให้ชัดเจนขึ้น ว่า..เหตุ-ผลใดๆ ก็ตาม เกิดแล้วด้วยเหตุและปัจจัย อันเนื่องมาจากบุญหากนับถือและศึกษาเรื่องเหตุ-ปัจจัยในพระพุทธศาสนาจริงๆย่อมจะเข้าใจปัจจยการของการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ของสรรพสิ่ง ว่ามิใช่เรื่องบังเอิญในเรื่องนี้ ปูนที่กั้นก็ตาม ลมไม่พัดกิ่งไม้ไฟลุกมาตกใส่หลังก็ตาม เจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟทัน มิให้ถึงอาคารวัดก็ตาม เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยการ เรียกว่า บุญรักษาเทพเทวาคุ้มครองปกป้องปองภัย ค่ะสัตว์ทั้งหลาย ที่ล้มตาย ก็มีเหตุปัจจัยที่กระทำมา สั่งสมมาต่างๆนาๆเรื่องเช่นนี้ หากต้องการเข้าใจจริงๆ ต้องน้อมเข้ามาศึกษาอย่างจริงจัง มิใช่คิดเอา พูดเอาตามใจชอบ/คิดผู้ไม่ศึกษา ย่อมไม่เข้าใจคำว่า “เหตุ และ ปัจจัย”ก็ไม่เป็นไร คิดเอง ว่าเอง กันต่อไปขอเน้นว่า..ขอบคุณเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่สมควรแน่นอนการที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเอาใจใส่ มาฉีดน้ำให้ + ปัจจัยอื่นๆถึงพร้อม ที่จะปกป้องกันภัยจนสำเร็จในวาระนั้นๆเรียกว่า เกิดจากบุญรักษา เทพเทวาคุ้มครอง ค่ะ ปล. มิได้เกี่ยวเนื่องด้วยความงมงาย แบบ ใบ้หวย ขูดต้นไม้.. แบบที่ถากถางกันเข้ามาแต่ชี้ประเด็นให้เห็นว่า “บุญรักษา” มีจริง

“เทพเทวาคุ้มครอง” ปกป้อง ย่อมขึ้นอยู่กับพิพิจของท่าน ว่าจะปกป้องสิ่งใด บุคคลใด ทั้งนี้ก็หาได้เกินกรรมที่บุคคลนั้นๆ ได้สั่งสมไว้ ท่านช่วยได้ในวาระนั้นๆตามสมควรแก่กรรมมิใช่ “ความเชื่อ”แต่เป็น “ความจริง”ที่สามารถพิสูจน์ได้เฉพาะตนอยากให้ คิดดี ทำดี พูดดี จะพิสูจน์ได้ว่า บุญรักษา เทพเทวาคุ้มครอง มีจริงหรือจะพิสูจน์กัน ด้วยการทำชั่วนานาชนิด แล้วคอยดูผลว่าจะเป็นเช่นไรทั้งนี้ ดี-ชั่ว มิใช่สร้างสมกันแต่ภพนี้ สั่งสมอบรมมานาน เทพไท้เทวา อารักขเทวา ท่านเห็นเอง เราดึงท่านลงมาไม่ได้หรอกค่ะ”

ภายในยังเหมือนเดิม

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เทพเทวาคุ้มครอง ปกป้อง ย่อมขึ้นอยู่กับพิพิจของท่าน ว่าจะปกป้องสิ่งใด บุคคลใด ทั้งนี้ก็หาได้เกินกรรมที่บุคคลนั้นๆ ได้สั่งสมไว้ ท่านช่วยได้ในวาระนั้นๆตามสมควรแก่กรรมมิใช่ “ความเชื่อ”แต่เป็น “ความจริง”ที่สามารถพิสูจน์ได้เฉพาะตน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: tkvariety ที่มาจาก: ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

Facebook Comments