เปิดสิทธิคนไทยรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ได้ทุกโรงพยาบาล

ทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลแบบวิกฤตได้ฟรี น้อยคนมากที่จะรู้ เพราะโรงพยาบาลไม่เคยบอก คุณครูไม่เคยสอน อ่านดีๆมีประโยชน์มาก สิทธิ UCEP ยูเซป เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก 3 วัน ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่

โดยต้องเป็น โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง กองทุนประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

อาการแบบไหน ได้รับสิทธิ UCEP ยูเซป รักษาฟรี

หมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ใครบ้างใช้สิทธิ UCEP ยูเซป ได้

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุด จะเป็น รพ. ใดก็ได้ได้ทุกที่ ที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิ ทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิบัตรทอง, สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร 028721669

สายด่วน สปสช โทร 1330

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โทร1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: siamnews

Facebook Comments