จำไว้ เป็นหัวหน้าคน ทิ้งอะไรก็ได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

เป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีมาก เป็น หัวหน้าคน ทิ้งอะไรก็ได้ แต่อย่าทิ้ง ลูกน้อง ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้ง

ลูกน้อง ต่อให้เขาแย่แค่ไหนก็ต้องพ ย า ย า มช่วยเขาให้ถึงที่สุด แต่ลูกน้องที่ว่าแย่ ๆ ก็มีอาการแย่

หลายประเภท เช่น

1 ความรู้น้อย แต่ พ ย า ย า ม มาก

2 ความรู้มาก แต่ พ ย า ย า ม น้อย

3 ความรู้น้อย แถม ไม่พ ย า ย า ม

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ให้ความรู้เขา เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุย ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องส่วนตัว รวมถึง เรื่องอนาคตของเขา พ ย า ย า ม

เรียนรู้ทำความเข้าใจเขา แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงานและเป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้วปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรท้ายที่สุด ถ้าเขาไม่ปรับตัวสังคมจะเป็น

คนลงโทษเขาเอง

ฝากไว้อีกนิด การดูสันดารคนในสังคมการทำงาน

ถ้าอ ย า กรู้ว่า คนๆ นั้น เป็นคนอย่างไรให้ดูจากพฤติ ก ร ร ม ที่เขาทำกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับ

บัญชาไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า คนบางคนคลานเข่าเข้าหาหัวหน้า แต่เดินกระ ทื บ

เท้าไม่พอใจกับคนเป็นลูกน้อง

หลักการเลือกใช้คน ที่ผู้นำต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

ปรัชญาในประเทศจีนนั้นสอดแทรกความรู้ และศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย โดยเฉพาะ

หลักการในเรื่องของการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่อง

ของการใช้ลูกน้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่าง

ภาษาบ้านๆว่า หลักการ เสื อ ค ว า ย และ สุ นั ข

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

เ สื อที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ค ว า ยที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบและสุนัขที่มักจะ

ประจบ เลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อน

ให้เห็นถึงลักษณะ

บางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น

ถ้าคุณจะจ้าง เ สื อ คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนด

วิธีเพราะพวกเค้าคือนักล่า

ถ้าคุณจะจ้าง ค ว า ย คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ ต้องบังคับ แล้วใช้ไถนา เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูง

ถ้าคุณจะจ้าง ห ม า คุณต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนม แล้วใช้เฝ้าบ้าน ใช้ให้เห่าเพราะพวกเค้า

ภักดี ประจบ จั บ ผิ ดและชอบเลียปากนาย

คนไม่เข้าใจ จะใช้เ สื อเยี่ยงคว า ย จะใช้ค ว า ยเยี่ยงห ม า จะใช้ห ม าเยี่ยงเ สื อ เ สื อไม่เลียปาก

นาย ไม่ประจบและไม่ไถนา ค ว า ยไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบ ห ม าไม่ไถนา ไม่ล่า

เหยื่อแต่ชอบเลียปากนาย

เ สื อ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ค ว า ย ส่วนมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอกกรอบ และไม่สร้างสรรค์ และมักถูก ห ม าดูหมิ่นและ

หลอกใช้

ห ม า ส่วนมากเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ ต้องพึ่งเ สื อและค ว า ย

ในการเติบโต ที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัยบางประการของสัตว์เหล่านี้ ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคน

ที่อยู่ในบริษัทต่างๆ

แน่นอนว่า หากคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน

และใช้งานสัตว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่างเต็มที่

เ สื อที่ฉลาด และมองการณ์ไกลจะเอาค ว า ยไปด้วย แต่ถ้าเป็น เ สื อบ้าอำนาจมักจะเอา ห ม าไป

ด้วย ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น และคนแต่ละคน อาจจะเป็นสัตว์หลายๆ อย่างเปลี่ยนไปตามเวลา

สนามและเนื้องาน

อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่

ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอ ย า กได้คนแบบไหนมาไว้

ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา แถมมีเราอีกด้วย จะทำงานกันไปได้อย่างไร

แข้งขาก็มี ห ม าเลียแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีด ย า รอบสะดือบ่อยๆ

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo.com

Facebook Comments