วิะ๊การดูประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์

ประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์- สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นั้น เป็นความสำคัญสำหรับพลังงงานไฟฟ้าของรถยนต์มาก ก่อนที่เราจะทำการเลือกซื้อหรือว่ารู้จักการใช้งานที่ตรงตามความต้องการ นั้น ต้องทราบประเภทของแบตเตอรี่ที่ปัจจุบันนิยมใช้ และข้อดีข้อเสียที่ควรทราบกันด้วย โดยแบตเตอรี่ที่มีการพัฒนาได้ 2 ประเภทดังนี้ และนิยมใช้กับรถทั่วไป

1. แบตเตอรี่แบบน้ำ เป็นแบตอรี่ที่นิยมใช้มาแต่เก่าก่อน นิยมใช้กับรถที่ใช้งานหนักและต้องการใช้อย่างประจำต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ทำมาจาก ตะกั่วพลวง ใช้เป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบ มีแผ่นกั้นซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสที่เจาะรูพรุน บรรจุแผ่นธาตุบวก แผ่นธาตุลบ ที่วางสลับกันแล้ว กั้นด้วยแผ่นกั้น แล้วจุ่มในน้ำกรด

ในช่องหนึ่งจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2.1 โวลต์ ก็จะมีเซลล์ 6 เซลล์ จึงต้องมีรูสำหรับเติมน้ำกรดและน้ำกลั่นในแต่ละเซลล์ โดยจะใช้น้ำกรดเป็นทำปฎิกิริยาทางเคมีทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ประมาณ 2- 3 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีความทดต่อความร้อนสูง สามารถที่จะประจุไฟฟ้าได้มาก มีราคาถูก แต่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย และทำการประจุไฟฟ้าได้ช้า มักมีขนาดที่ใหญ่

2. แบตเตอรี่แห้ง เป็นแบตเตอรี่กำลังเป็นที่ทิยมใช้งาน ใช้ได้กับรถที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก อย่างเช่น รถนั่งส่วนบุคคล รถบรรทุขนาดเล็ก ตามจริงแล้วเรียกแบตอรี่แห้งนั้นมันก็มีน้ำอยู่ด้านในนั้นล่ะ แต่เป็นน้ำที่ชนิดพิเศษแล้วแต่ยี่ห้อหรือว่ารุ่นของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ อาจจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นเจลก็ได้ เพียงแต่มีฝาที่ปิดชนิดไม่มีการระเหิยของน้ำจึงไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ข้อดีก็คือ สามารถที่จะบรรจุไฟได้เร็ว ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ดูแลง่าย เหมาะสมกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลรถ แต่มีข้อเสียคือราคาที่แพงกว่า ความทนทานอาจจะน้อยกว่าหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน คือติดตั้งได้แล้วใช้งานทันทีได้เลย

นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่แต่ละยี่ห้อได้ทำการผลิตขึ้นมา เพื่อตอลสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น อย่างเช่นแบตเตอรี่แบบกึ่งน้ำกึ่งแห้ง แบตเตอรี่ไฮบริด เป็นต้น ซึ่งแล้วประเภทของรถที่ใช้

Facebook Comments