เติมน้ำมันแบบไหนให้ปลอดภัยและประหยัด

การเติมน้ำมัน- สำหรับรถที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุไวไฟด้วยแล้ว จึงต้องมีความระวังในการเติมน้ำมัน ตั้งแต่การเข้าปั๊มเลยก็ว่าได้ เนื่องการเติมน้ำมันไม่ระวังอาจจะทำให้เปิดไฟลุกได้ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีความไวกว่า การที่เราระมักระวังและใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทั่วไป ควรคำนึงถึงเพราะว้าเกิดเหตุที่ไม่คากฟันอาจจะเสียหายมากมายนัก ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะในการเติมน้ำมันให้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองและรถด้วย

1. เลือกปั๊ม เลือกปั๊มที่เหมาะสมและคิดว่าให้ได้คุณภาพที่ต้องการ เพราะว่าบางปั๊มต้องการกำไนเยอะอาจจะมีการผสมอะไรบางอย่างเข้าไป จนทำให้น้ำมันนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและทำให้เครื่องยนต์เสียได้ ปั๊มที่เป็นมาตณฐานในการตรวจสอบการวัดและความปลอดภัย และอาจจะเลือกปั๊มที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้เพราะว่าบางกรณีอาจจะทำให้ค่า ใช้จ่านที่ถูกหรือว่าสะสมเป็นแคะแนต่นางๆ ซึ้งต้องตรวจสอบโปรโมชั่น

2. ตรวจสอบน้ำมันที่ใช้อยู่ ตรวจสอยน้ำมันรถของคุณว่าต้องใช้น้ำมันชนิดไหนเพราะว่าหากเติมไม่ตรงแล้วจะ ส่งผลกระทบไปยังเครื่องของคุณเสียหายเป็นอย่างมาก บางทีจะต้องทำการล้างเครื่องและถังน้ำมันหลายๆครั้ง ก่อนที่จะเติมควรบอกเด็กปั้มให้ดี ซึ่งปั๊มบางแห่งอาจจะมีหัวจ่ายน้ำมันหลายชนิดในตูเดียวบางแห่งอาจจะแยกกัน เป็นหลายตู้ และอาจจะมีบางคันได้ติดสติกเกอร์กำกับบอกเอาไว้ได้

3. เกรดน้ำมัน การเลือกเกรดน้ำมันที่รถเรารับได้นั้นจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า อย่างเช่นรองรับแก๊สโซฮอลล์ 85 เราก็ควรที่จะเติม 85 หากเติมรถที่ไม่รองรับอาจจะทำให้รถเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้อง แต่รถที่เติมแก๊สโซฮอลล์ 85 สามารเติม แก๊สโซฮอลล์ E20 E10 ได้ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะเติค่าต่ำกว่าที่รนองรับไว้ ก็หมายถึงเติมค่า E ที่ตำกว่าเครื่องยนต์รองรับได้แต่ไม่สามารถเติมที่สูงกกว่าการรองรับได้ เช่นรองรับ E20 แต่ไม่สามารถไปตฺม E85 ได้ และที่สำคัญหากเป็นรถที่รุ่นเก่ากว่า 15 ปีเติม แก๊สโซฮอลล์ มีแนวโน้มด้านอัตราการเร่งบ้าง แต่รถที่รองรับอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา ควรตรวจสอบคู่มือเพื่อความมั่นใจ

4. ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ เมื่อเข้าปั๊มไปแล้วไม่ควรที่จะทำให้เกิดประก่ายไฟใดๆทั้งสินไม่ว่าจะเป็น การจุดไฟ การสูบบบุหรี่ หรือแม้กระทั้งการโทรศัพท์ควรที่จะงดและทำการปิดเครื่องซึ่งเป็นไปตาม กฎหมาย และหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสติดต่างๆด้วย เพราะว่าน้ำมันที่ระเหยขึ้นมานั้นหากมีปริมณมากกอาจะทำให้เกิดหารติดไฟและ ลามเข้าไปยังตังถังและหัวจ่ายได้ 5. ควรดับเครื่องยนต์ การที่เราดับเครื่องยนต์นั้นจะทำให้ปลอดภัยเพราะว่าในขณะที่เครื่องยนต์ทำ งาน อาจจะทำให้เกิดกะแสไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟ 6. หากเกิดเหตุควรกดปุ่มฉุกเฉิน ในกรณีบางป๊มอาจจะมีปุ่มฉุกเฉินหากมีอะไรที่ผิดสังเกตุและคิดว่าจะเป็นอันตราย

7. ควรสอบปิดฝาให้แน่น การที่ปิดฝาให้แน่นนั้นควรที่จะตรวจสอบถ้าเป็นไปได้และทำความสะอาดบริเวณปาก ถังให้ดี และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัดน้ำมันโดยตรงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดแพ้ทางผิวหนัง ได้ จะเป็นอาการปวดแสบปวดร้อนได้ ซึ่งน้ำมันเบยซิลจะสามารถระเหยไปอย่างรวดเร็วได้ หัวจ่ายน้ำมันอาจจะไม่ทำให้เกิดประกายไฟได้แต่สามารถที่จะนำไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิดได้

8. ระวังของเสียหาย ในหลายครั้งที่เราทราบว่าของในรถนั้นหายในขณะที่เติมน้ำมันหรือว่าเข้าห้อง น้ำ หากำลังเติมเราควรเฝ้าอยู่รถ ถ้าไปเข้าห้องน้ำควรที่จะมั่นใจกับการล็อคประตูรถของเรา 9. ตรวจสอบก่อนออกจากปั๊ม ในกรณีที่รูดบัตรควรตรวสอบใบเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากปั๊มเพื่อ ป้องกันการโกงราคาได้ 10. จดบันทึก การจดบันทึกสามารถที่จะทำให้เราทราบจำนวนน้ำมันที่ตฺมในแต่ละครั้งวิ่งได้ ระยะทางเท่าไหร่ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ

Facebook Comments